Functiewaarderen en beschrijven

Functiewaardering is het indelen van functie’s in een rangorde, op basis van de relatieve zwaarte van de functie. Er bestaan verschillende methoden van functiewaardering.  Giskes Personeels Advies heeft ruime ervaring met het toepassen van de functiewaarderingssystemen FUWASYS, VBalans en FWG 3.0. Maar ook met andere functiewaarderingssystemen is gedegen ervaring opgebouwd.

Voordat een functie gewaardeerd kan worden moet hij eerst beschreven worden.
In de functiebeschrijving wordt gewerkt met een aantal gezichtspunten. Welke dit zijn bepaalt het gehanteerde functiewaarderingssysteem.

Bij het toepassen van functiewaardering beperkt onze inzet zich niet tot het beschrijven en indelen van functies. Management wordt bij de invoering van functiewaardering onder meer geconfronteerd met “oud zeer”, cultuur- en samenwerkingsvraagstukken. Dit zijn aspecten die naast het toepassen van de systematiek door ons worden aangepakt.

Giskes Personeels Advies kan u ondersteunen met betrekking tot FUWA in :

  • Het beschrijven van functies
  • Het waarderen van functies
  • Het onderhoud
  • Heroverweging functiegebouw
  • Heroverweging werkprocessen
  • Indikken van beschrijvingen
  • Resultaatgerichtheid
  • Koppeling met overig HRM instrumentarium.

Wilt u meer weten over de wijze waarop GPA u kan ondersteunen bij het indikken van functie’s neemt u dan contact met ons op.

home contact

Giskes Personeels Advies
Eglantier 4
7421 CS Deventer
Tel. en fax: 0570-650378
Mobiel: 06-21242923
e-mail: info@giskes-personeels-advies.nl

BTW nummer: NL811366340B01
KVK Veluwe en Twente nr. 38022945